FrieslandCampina | A new day

Uitdaging:

Hoe win je harten als je publiek klaar is om met modder te gooien?

Regisseur | Hugo Keijzer

STEL JE VOOR DAT JE NU EEN JONGE BOER BENT. STEL JE DE MOEILIJKE KEUZES VOOR DIE JE MOET MAKEN.

Nederlands grootste zuivelcoöperatie FrieslandCampina vierde haar 150-jarig bestaan, maar de zuivelsector in Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen: een publieke controle over de impact op het milieu en onrust en protesten onder boeren die hun toekomst vrezen. Bovendien komt deze opvolger van onze film “Story of Milk” op een moment dat het simpelweg brengen van een ode aan het zuivelproduct uit de toon zou vallen. Dus hoe konden de goede mensen van FrieslandCampina, met kritiek die van alle kanten kwam, iets zinnigs zeggen om te laten zien dat ze het hart op de juiste plaats hebben en hun visie op de toekomst. Uitgebreid onderzoek onder boeren inspireerde ons om ons te richten op het perspectief van jonge boeren, omdat zij voor de machtige taak staan om hun sector te transformeren en om te voldoen aan de behoeften van het heden en de toekomst, terwijl ze hun erfgoed en geschiedenis in ere houden. De risico’s zijn groot en er staat veel op het spel. FrieslandCampina begrijpt en respecteert dit en daarom hebben we deze keer een ode gebracht aan de jonge boer. “The Story of Milk” was een boodschap van een vader aan zijn kind, “A New Day” is de boodschap van een jonge boer aan zijn vader.