De rechtspraak | Missie en Visie

Uitdaging:

Het onder de aandacht brengen van het belang van een vernieuwd en sterke missie en visie voor de Nederlandse Rechtspraak.

Creative Producer | Mirjam Lawrence

Het is een groot goed dat we niet vanzelfsprekend moeten vinden.

De Rechtspraak Nederland ontwikkelde een nieuwe visie en missie om te benadrukken dat de organisatie nooit als vanzelfsprekend mag worden beschouwd en altijd moet meebewegen en meegroeien met de samenleving. Om het tijdloos en vrij van vooroordelen te houden, hebben we ervoor gekozen om een animatie te maken waarin de visie en de missie worden uitgelegd om er uiteindelijk voor te zorgen dat het systeem dat we nu kennen er ook is voor toekomstige generaties.